Jdi na obsah Jdi na menu

Je Šumava je k cyklistům přívětivá? (Dan)

26. 7. 2007

Původní text převzat z letáku Správy NP Šumava.

CYKLOTURISTIKA A JEJÍ MÍSTO V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA

ObrazekNejhodnotnějším způsobem pohybu člověka v přírodě z hlediska celkového estetického poznání je zcela přirozené chůze. Touhu člověka po získání co možná největšího množství prožitků v relativně krátkém čase splňuje však často kolo.
Cykloturista je ale na rozdíl od pěšího návštěvníka ochuzen o hloubku pocitu spojení s přírodou. Jeho pozornost je trvale rozptýlena nutností soustředění se na řízení kola, prožitky jsou kratší a povrchnější, jsou neustále přehlušovány novými. Kompenzací je radost z pohybu a euforie z vlastního výkonu, čehož lze ale docílit mimo území národního parku.
ObrazekTento filosofický přístup k jednotlivým pohybovým aktivitám upřednostňuje pěšího návštěvníka Národního parku Šumava a je v rámci turistického využití důležitým kriteriem při výběru cyklotras. Kolo není v národním parku prostředkem ke zdolávání extrémních terénů, ani nesmí být zneužito k průniku do hlubokých šumavských lesů a rašelinišť, do ticha nejcennějších území I. zóny a klidových území. Jeho hlavním posláním je náhrada ostatní dopravy všude tam, kde je to možné, zejména na státních komunikacích. Chceme-li přírodě pomoci při jejím návratu k přirozeným funkcím, začněme s tím, že obětujeme něco ze svého pohodlí a využijeme při svých cestách za poznáním přírody vlastní fyzické síly, ať už při péší turistice nebo třeba při jízdě na kole.
Příroda i zdraví za to stojí.

Kolo. Vpředu to má kolo, vzadu to má kolo, nic se do něho nemusí házet, ani lit benzín. Jenom se šlape."
Ota Pavel: Baroni na kolech

OCHRANA PŘÍRODY

ObrazekKolo je z hromadně používaných dopravních prostředků nejekologičtějším způsobem dopravy. Vývoj techniky se nevyhnul ani průmyslu výroby kol a rozšíření sortimentu kol o horská kola. Jejich nejrůznější modifikace s sebou přinesly nové netušené možnosti využití kola. Z ekologického dopravního prostředku se však za určitých specifických podmínek může stát zdroj ohrožení přírody.
Proto zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, omezuje provoz kol v národních parcích na silnice, místní komunikace a vyznačené cyklotrasy.
Jedním z hlavních poslání národních parků je ochrana a obnova přirozených přírodních procesů. Erozní rýhy, vzniklé v důsledku narušení půdního povrchu koly cyklistů, nejsou procesem přiroze­ným. Z tohoto důvodu i důvodů dalších (zajištění klidu živočichům, nepoškozování porostů aj.) jsou vymezené trasy pro cykloturistiku vedeny téměř výlučně na zpevněných komunikacích.

ZÁSADY PRO JÍZDU NA VYZNAČENÝCH CYKLOTRASÁCH

ObrazekNa provoz na vyznačených cyklotrasách se vztahují dopravní předpisy. Stejně jako na silnicích a místních komunikacích jsou účastníci provozu povinni dodržovat pravidla silničního provozu i na účelových komunikacích.
Lesní účelové cesty, po nichž jsou vedeny cyklotrasy, byly konstruovány pro hospodářské využití souvisejících pozemků, nejsou speciálně uzpůsobeny a udržovány pro cykloturistiku. Správce komunikace je povinen udržovat komunikaci ve stavu odpovídajícímu účelu, k němuž byla určena, nikoliv jako cyklostezku.
Z uvedených důvodů je jízda na kole po účelových komunikacích provozována na vlastní nebezpečí.
Jízda na kolech mimo veřejné komunikace a vyhrazené cyklotrasy bude posuzována jako porušení návštěvního řádu národního parku.

 

Náhledy fotografií ze složky Přívětivá Šumava

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář